< February 2017 >
S M T W Th F S

      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

การจัดลำดับนักกีฬา

เริ่มตั้งแต่ 17 ม.ค. 2558 ถึง 03 พ.ค. 3557

เลือกท่าว่าย เลือกขนาดสระแข่งขัน
เพศ ปีเกิด นักกีฬา
  1. จุดมุ่งหมายของการจัดทำ
    • เพื่อให้นักกีฬาได้รู้ลำดับของตนเองในแต่ละท่า และขนาดสระ
    • เพื่อเป็นแนวทางวางแผนการฝึกซ้อมให้กับผู้ฝึกสอน และนักกีฬา
  2. เงื่อนไข
    • เป็นรายการแข่งขันที่ อ.โจ เป็นผู้จัดทำผลการแข่งขัน
    • ใช้ผลการแข่งขัน ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ชั้น 21 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เลขที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0-2170-9468 โทรสาร : 0-2170-9469 E-mail : thailandswimming@tasa.in.th
จัดทำและดูแลโดย jp.in.th